Beleid en financiële informatie


Het beleid van de Algemene Kerk wordt uiteengezet op de webpagina ‘home‘.

De Algemene Kerk heeft geen betaalde medewerkers in dienst, maar maakt gebruik van zelfstandige dienaren. Een zelfstandige dienaar ontvangt een gift. Deze gift wordt gebaseerd op de voorziening in levensonderhoud van dienaren en hun gezinnen.

De Algemene Kerk heeft geen enkele  fiscale betrokkenheid. De inkomstenbelasting wordt door de dienaren aan de fiscus afgedragen (pseudo-ondernemer).

Bestuurders ontvangen ter zake van de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen vergoeding, maar kunnen eventueel en desgevraagd vergoeding ontvangen voor gemaakte reiskosten conform de door de overheid vastgestelde vrijgestelde hoogte.

Het RSIN nummer van De Algemene Kerk is  819114200.

Exploitatierekening over 2019 
Ontvangen Tienden
Tienden637 523
Af : Vrijstellingsvergoedingen- 405 824
Af :Reiskosten- 53 504
178 195
Ontvangen Offers
Offers algemeen96 068
Af: Kosten ten laste van offers incl. kleding- 27 430
68 638
Ontvangen Offers Armen
Offers Armen116 196
Rente baten321
Af: Verstrekte giften (inclusief brood en wijn)- 79 768
Af: Uitgaven eredienst (attributen)- 471
36 278
Exploitatieresultaat onroerende zaken
Ontvangen huur/verkoopvergoedingen54 481
Kosten en aankoop onroerende zaken- 579 439
- 524 958
Overige exploitatiesaldi
Drukkerij en Werkwoord786
Jeugdwerk-1 285
Bankkosten- 1 012
Verzekeringen- 4 792
Overige- 22 416
- 28 719
Exploitatiesaldo over boekjaar- 270 565