Beleid en financiële informatie


 

Het beleid van de Algemene Kerk wordt uiteengezet op de webpagina ‘home‘.

De Algemene Kerk heeft geen betaalde medewerkers in dienst, maar maakt gebruik van zelfstandige dienaren. Een zelfstandige dienaar ontvangt een gift. Deze gift wordt gebaseerd op de voorziening in levensonderhoud van dienaren en hun gezinnen.

De Algemene Kerk heeft geen enkele  fiscale betrokkenheid. De inkomstenbelasting wordt door de dienaren aan de fiscus afgedragen (pseudo-ondernemer).

Bestuurders ontvangen ter zake van de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen vergoeding, maar kunnen eventueel en desgevraagd vergoeding ontvangen voor gemaakte reiskosten conform de door de overheid vastgestelde vrijgestelde hoogte.

Het RSIN nummer van De Algemene Kerk is  819114200.

Het ingevulde “Standaard formulier publicatieplicht kerkgenootschappen” van de Algemene Kerk is hier te downloaden.